VEHICLE MODELS
Product: XCU2030
Function: LIGHTNING F9
Version: 9.22.4.0
v
FAQ
Kalibrera LIGHTNING

 1. Placera bilen på ett plant underlag
 2. Starta fordonet
 3. Säkerställ att ljusreglaget är på AUTO
 4. Vänta till ljusinitiering är klar
 5. Aktivera helljuset och håll kvar
 6. Vänta på att LIGHTNING blinkar 3 gånger med
  extraljuset, det tar ca 6 sekunder
 7. Stäng av helljuset
 8. Kalibrering är färdig
Konfigurera

 1. Stäng av helljuset och vänta i minst 5 sekunder
 2. Blinka 10 gånger (0,5 sek/blinkning) inom 5 sekunder
 3. Vänta till extraljuset aktiveras efter 1 sekund
 4. Blinka enligt kommandot (se till höger) inom 5 sekunder
  ...
 5. Vänta till extraljuset avaktiveras
 6. Blinka direkt därefter 10 gånger (0,5 sek/blinkning)
  inom 5 sekunder
 7. Extraljuset blinkar för att konfirmera vald konfiguration
 8. Konfigurationen är avslutad
Konfigurationskommando

Funktion Läge Antal blink
HB Aktiverat/Avaktiverat 1
Auto Filter Aktiverat/Avaktiverat 2
Auto Delay Aktiverat/Avaktiverat 3
DRL Aktiverat/Avaktiverat 4
REV Aktiverat/Avaktiverat 5
Återställning   9

Understruken text är förvalt.

Respons:
2 S = Aktiverat läge
1 L = Avaktiverat läge
9 S = Återställt

S = Kort blink
L = Lång blink

HB = Helljus
DRL = Varselljus
REV = Backljus
x
BRAND AscendingNot filtered
MODEL AscendingNot filtered
MODEL YEAR 
HEADLIGTH TYPE Not filtered
VEHICLE CONNECTION Not filtered
LIGHTNING CONNECTION 
INFO Not filtered
FROM AscendingNot filtered
TO AscendingNot filtered
INPUT Not filtered
OUTPUT Not filtered
Volvo TrucksVOLVO FH2021 LED Adaptive
LED
-OPTIONAL-
ANALOG HB (+V): GREY (IN1)
DISABLE HB (+V): BROWN (IN2)
HB: YELLOW (OUT1)Before initialization make sure to activate related enable switch for installed spot lights location.
Automatic auxiliary lights is active above speed of 45 km/h.

Innan kalibrering säkerställ att korrekt manöverswitch för installerat extraljus är påslaget.
Automatiskt extraljus är aktivt vid hastighet över 45 km/h.
Volvo TrucksVOLVO FH162021 LED Adaptive
LED
-OPTIONAL-
ANALOG HB (+V): GREY (IN1)
DISABLE HB (+V): BROWN (IN2)
HB: YELLOW (OUT1)Before initialization make sure to activate related enable switch for installed spot lights location.
Automatic auxiliary lights is active above speed of 45 km/h.

Innan kalibrering säkerställ att korrekt manöverswitch för installerat extraljus är påslaget.
Automatiskt extraljus är aktivt vid hastighet över 45 km/h.
BK=(BLACK)
BN=(BROWN)
RD=(RED)
OG=(ORANGE)
YE=(YELLOW)
GN=(GREEN)
LG=(LIGHT GREEN)
BU=(BLUE)
LB=(LIGHT BLUE)
VT=(VIOLET)
GY=(GREY)
WH=(WHITE)
PK=(PINK)
TQ=(TURQUOISE)